Peninggalan Bersejarah di Indonesia

Peninggalan Bersejarah di Indonesia

Peninggalan Bersejarah di Indonesia
Peninggalan Bersejarah di Indonesia

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Banyak sekali kisah sejarah dan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia yang harus kita ketahui.

Adapun peninggalan sejarah yang ada di Indonesia antara lain :

Candi – Candi

 • Candi Muara Tikus : di Jambi.
 • Candi Gunung Wukir : di Magelang, Jawa Tengah.
 • Candi Kalasan : di Yogyakarta.
 • Candi Condong songo : di Semarang, Jawa Tengah
 • Candi Mendut : di Magelang, Jawa Tengah
 • Candi Borobudur : di Magelang, Jawa Tengah
 • Candi Sewu : di Magelang, Jawa Tengah.
 • Candi Pawon : di Magelang. Jawa Tengah
 • Candi Sari : di Magelang, Jawa Tengah.
 • Candi Ngawen : di Magelang, Jawa Tengah
 • Candi Dieng : di Jawa Tengah.
 • Candi Prambanan : di Klaten, Jawa Tengah
 • Candi Padas : di Tampak Siring, Bali.
 • Candi Kidal : di Malang, Jawa Timur.
 • Candi Singosari : di Malang, Jawa Timur.
 • Candi Jago : di Malang, Jawa Timur.
 • Candi Sumberjati : di Blitar, Jawa Timur.
 • Candi Penataran : di Blitar, Jawa Timur.
 • Candi Sawentar : di Blitar. Jawa Timur.
 • Candi Surawana: di Pare, Jawa Timur.
 • Candi Tigawangi : di Pare. Jawa Timur.
 • Candi Bajangratu : di Mojokerto, Jawa Timur.
 • Candi Tikus : di Mojokerto, Jawa Timur.
 • Candi Waringin Lawang : di Mojokerto, Jawa Timur
 • Candi Cangkuwang : di Jawa Barat.
 • Candi Berahu : di Mojokerto, Jawa Timur.
 • Candi Jabung : di Kraksan, Jawa Timur.
 • Candi Raja Jongrang : di Klaten, Jawa Tengah.
 • Candi Ijo : di Kalimantan Selatan
 

Kitab (Buku – Buku)

 • Kitab Mahabarata, dikarang oleh Resi Wiyasa.
 • Kitab Ramayana, dikarang oleh Mpu Walmiki.
 • Arjuna Wiwaha, di karang oleh Mpu Kanwa (pada zaman kerajaan Airlangga, Kahuripan).
 • Kitab .Smaradahana, di karang oleh Mpu Darmaja (pada zaman Raja Kameswara I, Kediri.
 • Kitab Bharatayuda, dikarang oleh Mpu Sedah dan empu panuluh (pada jaman Raja Jaya Baya, Kediri).
 • Kitab Negarakertagama, dikarang oleh Mpu Prapanca (pada zaman Majapahit).
 • Kitab,Sotasoma, di karang oleh Mpu Tantular (pada zaman Majapahit).

Arca – Arca

 • Arca Buddha : di Candi Mendut.
 • Arca Rara Junggrang : di Candi Prambanan.
 • Arca Ken Dedes : di Candi Singasari.
 • Arca Airlangga: di Candi Belahan.
 • Arca Kertajasa : sebagai Harihara.
 • ArcaTribhuwana : di Candi Arimbi.
 • Arca Suhita : dari Kerajaan Majapahit.
 • Arc Gajah Mada : dari Kerajaan Majapahit.
 • Arca Ken. Arok : dari Kerajaan Singasari.
 • Arca Kartanegara : dari kerajaan singasari

Sumber: https://lbppliacirebon.co.id/2020/06/seva-mobil-bekas/