Tanda-Tanda Datangnya Hari Simpulan Zaman Berdasarkan Rasulullah

Tanda-Tanda Datangnya Hari Simpulan Zaman Berdasarkan Rasulullah

Tanda-Tanda Datangnya Hari Simpulan Zaman Berdasarkan Rasulullah
Tanda-Tanda Datangnya Hari Simpulan Zaman Berdasarkan Rasulullah

 

Berdasarkan keterangan-keterangan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits Nabi SAW, hari alam abadi atau dikenal dengan hari kiamat tidak hadir begitu saja, akan tetapi ada beberapa gejala yang muncul dipermukaan bumi ini yang menyebabkan hadirnya hari kiamat antara lain

1. Terpecahnya bulan

sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 1
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ
“Telah bersahabat (hadirnya) dikala itu dan sudah terbelah bulan.”

2. Munculnya hewan yang berbicara dengan manusia

sepertiyang yang tercantum dalam Al-Qur’an, Allah berfirman surah An-Naml ayat 82
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ
“Dan apabila perkataan sudah jatuh atas mereka, Kami keluarkan daabbah dari bumi yang akan menyampaikan kepada mereka, bahwa bahwasanya insan lampau tidak yakin kepada ayat-ayat… Kami.” (QS.An-Naml ayat 82)

3. Kekacauan dan kejahatan semakin meningkat

sehingga banyak terjadi pembunuhan mirip diceritakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sebagai diberikut, “Kiamat tidak akan terjadi, kecuali sampai terjadi banyak hari” Apakah hari itu ya Rasulullah?. Beliau menjawaban “Bunuh membunuh”

4. Turunnya Dajjal (orang pendusta)

Dajjal ialah seorang cowok yang berambut keriting dan matanya menonjol keluar mirip mirip dengan Abdul ‘Uzza bin Qathan. Barangsiapa di antara kalian yang melihatnya, maka hendaknya membacakan ayat-ayat pertama surah Al-Kahfi. Ia muncul di sebuah jalan yang terletak antara Syam dan Iraq, kemudian membuat kerusakan di kanan dan di kiri. Wahai hamba-hamba Allah, bertahanlah.

Kami bertanya: Wahai Rasulullah, berapa usang beliau tinggal di bumi? Baginda menjawaban: Empat puluh hari. Sehari mirip setahun, sehari lagi mirip sebulan, sehari lagi mirip seminggu dan hari-hari yang lainnya sana mirip hari-hari yang biasa engkau alami. Kami berkata: Wahai Rasulullah, tentang satu hari yang sama mirip setahun, apakah kami cukup melaksanakan solat mirip hari biasa (lima kali sepanjang tahun)? Baginda menjawaban: Tidak, akan tetapi perkirakanlah jarak waktunya.
Kami berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan perjalanan Dajjal di bumi? Baginda menjawaban: Seperti hujan yang ditiup angin. Dajjal menhadiri sesuatu kaum dan mengajak mereka biar menjadi pengikutnya. Mereka pun diberiman dengannya dan mahu menjadi pengikutnya. Saat itu juga Dajjal menyuruh awan untuk menurunkan hujan , maka turunlah hujan, dan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanam-tanaman sehingga haiwan-haiwan peliharaan kaum tersebut bertambah besar, susunya bertambah banyak dan badannya bertambah gemuk.

Kemudian Dajjal menhadiri kaum yang lain, beliau mengajak mereka biar menjadi pengikutnya, tapi mereka menolak. Sesudah Dajjal meninggalkan mereka, maka pada pagi harinya tanah mereka menjadi kering dan harta mereka musnah. Dajjal melewati daerah peninggalan yang lama, kemudian berkata: Keluarkanlah harta yang terpendam di tanahmu! Maka keluarlah harta Qarun yang terpendam di dalamnya dan mengikuti Dajjal mirip lebah-lebah jantan yang mengikuti ratunya.

Sesudah itu Dajjal memanggil seorang anak muda belia, kemudian menebaskan pedangnya ke arah tubuh cowok tersebut sampai terbelah menjadi dua dengan sempurna sekali. Sesudah cowok itu dihidupkan kembali, Dajjal memanggilnya lagi dan mengajaknya biar menjadi pengikutnya. Sang cowok spesialuntuk menghadap kepadanya dengan wajah yang tampak tegar dan ketawa. [Dalam hadith lain dikisahkan bahawa setelah cowok itu dihidupkan, maka beliau lebih yakin bahawa Dajjal itu pembohong yang besar kemudian didiberitahu kepada orang ramai akan siapa Dajjal. Pemuda itu hasilnya dicampakkan ke dalam kobaran api yang disangkakan oleh pengikut Dajjal ialah neraka, padahal cowok itu masuk syurga.

5. Terbitnya matahari dari sebelah barat

6. Munculnya ya’juj dan Ma’juj

Ya’juj Ma’juj dikenal di Al-Qur’an sebagai seseorang, negara, ataupun kumpulan orang yang muncul ketika hari kiamat sudah akan tiba. Mereka nanti akan muncul dari penjara yang selama ini tidak terlihat oleh mata telanjang dan akan menebarkan kejahatan di manapun mereka bepergian. Nantinya, lawan sepadan mereka ialah Imam Mahdi dan Nabi Isa yang dengan menolongan Allah akan menghabisi Ya’juj dan Ma’juj serta seluruh anak buahnya.
Ya’juj dan Ma’juj ternyata tidak spesialuntuk dikenal oleh umat-umat Muslim lewat Al-Qur’an, tapi ternyata di Perjanjian Lama nama ini juga muncul dan begitu juga umat Yahudi meyakini bahwa di kiamat nanti akan muncul Ya’juj dan Ma’juj yang mereka (baik umat Kristiani dan Yahudi) kenal dengan nama Gog dan Magog.

Banyak orang yang sudah mencoba membuat analisa mendalam terkena pertanyaan “misteri Ya’juj dan Ma’juj, siapakah mereka?” tapi belum ada yang benar-benar sanggup mengetahuinya. Hal ini terjadi alasannya di banyak sekali literatur tidak terang apakah Ya’juj dan Ma’juj ialah nama orang, kelompok orang, atau tempat, alasannya di alkitab penyebutan Gog dan Magog sendiri sanggup berubah-ubah artinya, sementara Islam menggambarkan Ya’juj dan Ma’juj sebagai sekelompok orang yang bahagia membuatkan kejahatan di dunia, dan biasanya menyerang secara bersamaan layaknya sungai yang mengalir deras dari atas pegunungan.

Baca Juga: Ayat Kursi

7. Turunnya Nabi Isa

Turunnya Nabi Isa tidak lain ialah untuk memberantas tiruana kejahatan yang dilakukan oleh yujaj dan ma’juj, dan beliau diturunan oleh Allah di Manarah Baidha yang terletak disebelah timur kota Damaskus dengan menggunakan dua pakaian yang dicelup. Dia meletakkan tangannya di celah-celah akup dua malaikat. Jika Isa menundukkan kepalanya, maka titik-titik air jatuh darinya dan apabila mengangkat tegak kepalanya, maka bercucurlah air darinya mirip butir-butir mutiara yang jatuh.
Dan terkena gejala hari kiamat tersebut, disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Hudzaifah bin Asid Al-Giffaari yang artinya sebagai diberikut “

“Rasulullah SAW menegok kami setelah kami bercengkrama-bincang, seraya bertanya, “Apakah yang sedang kalian perbincangkan ?” tanggapan para teman dekat, “Kami sedang bercengkrama-bincang terkena hari kiamat”. Beliau bersabda, “ Kiamat tidak akan terjadi sebelum terlihat 10 macam tanda :
1. Ada dukhan / asap tebal atau kabut menyelimuti bumi
2. Dajjal si penipu besar
3. Dabbah/binatang melata
4. Matahai terbit dibarat
5. Turunnya Isa anak Maryam
6. Ya’juj dan Ma’juj
7. Gerhana di timur
8. Gerhana di barat
9. Gerhana di jazirah Arab
10. Api menyala di Yaman menghalau umat insan ke Mahsyar/tempat berkumpul